Linderödsgrisarna

31.03.2014 22:16

Vi har i nuläget 2 suggor, 1 avelsgalt och en galt som ska slaktas. Båda suggorna ska få kultingar vilken dag som helst. Alla grisarna är av rasen linderöd som är en gammal oförädlad lantras. Dom växer saktare men ger ett mycket fint kött.